Dankær © 2009   

Nyheder ! 

• Generalforsamling

Bestyrelsen kan med glæde oplyse at foreningen har en sund økonomi, lavt kontingent og flotte fællesarealer og park. 

• Rabataftaler - SE NYE

Vi har etableret en række rabataftaler - kender du firmaer som vil lave nye aftaler, så kontakt bestyrelsen.

 

NYE bestyrelsesmedlemmer

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2014 er det valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

 

Ny formand er Jan Falk (S31)

Nyt medlem er Trevor Judge (S30)

Ole Westphalen (S51)

 

Supleanter: Marianne Eskildsen (S32) og Anders Mellerup (S49)

18 flittige og morgenfriske beboere mødte op til den GRØNNE dag 23. marts. Der blev ryddet godt op i parken, så den fremstår mere lys og åben igen. Vi siger TAK til deltagerne.

Se vores rabataftaler og de nye 

Vidste du at du som beboer i Grf. Dankær får rabat på tag- & algeservice, malervare og træning. Se mere på siden med rabataftaler.

Kender du firmaer, som giver gode rabatter til os, hører vi gerne om det og sætter deres tilbud på vores webside.

Forskønnelses dag

I Grf. Dankærs område blev indsamlet 45 kg affald, heri skønsmæssigt 35 dåser af forskellig art. Udgiften for foreningen beløber sig til 189,- kr.

Fra 4 husstande deltog 4 voksne og 8-9 børn og vi siger tak for indsatsen og på gensyn næste år.  

Tilkørsel 6 & den nye motorvej

Dankær har nu fået et svar fra Vejdirektoratet vedr. placeringen af forbindelses-vejen mellem Krogholmvej og den kommende Frederiksundmotorvejs til-/frakørsel 6. Egedal kommune skrev sidste år til Vejdirektoratet for at overtale dem til at placere den kommende forbindelsesvej længere mod vest - helt præcist ved krydset Frode Fredegods Vej/Krogholmvej. Dette til trods for, at der var opnået enighed om en placering længere mod øst i nærheden af Agertoftegårdsvej. Dankær og 3 andre grundejerforeninger skrev derfor til Vejdirektoratet og svaret fra Vejdirektoratet kan du læse her »

Kort fortalt så har Vejdirektoratet givet grundejerforeningerne medhold.

Fremtidigt TV - er nu dit valg !

Dankær generalforsamlingen besluttede beboerne, at den enkelte husstande selv skal stå for valget af deres fremtidige TV løsning. Foreningen har derfor lavet en aftale med Gjellesten Grundejerforening om at vi per 31/12 forlader samarbejdet omkring fællesantennen. Kontingentet reduceres derfor med ca. kr. 1400 fra næste år.

Nyt om vores park !

Vores park er blevet endnu smukkere for nu er de sidste forbedringer lavet.

Stien mod nord er genoprettet af Gjelstensåsen og ukrudtsbunken er fjernet og der er anlagt græs og en grill-bålplads.  

Bestyrelsen afholdt GRØN DAG 29. maj hvor vi ryddede op i vores park ved regn-vandsbassin. Vi indsamlede affald, plader, store grene samt fjernede stolper i jorden. Der blev kørt sten, plader og 10 affaldsposer med affald på genbrugs-pladsen.  

Kommunen har nu ryddet for bjørneklo inden for bassin og hele området syd for vores park er ryddet for bjørneklo af kommunen.

Dankærs hjemmeside

Beboerne i Dankær vil kunne bruge websiden til at:

Se mål for 2008-2013

Se bestyrelsens ansvarsområder

Læse nyheder fra Dankærs bestyrelse

Læse vedtægter og referater fra generalforsamlinger

Se de rabataftaler bestyrelsen har indgået for beboerne 

 

Finde praktiske oplysninger om Dankær

Websiden skal sikre beboerne nyheder og informationer online

            - Erstatter de tidligere omdelte nyhedsbreve -

    Træd IKKE i en lort

Brug pose og smid din lort i skraldespanden

SMS en BANDIT 

Tryk på bilen for mere info

Skriv på Dan-bloggen